ORGANIZACJA SPOTKAŃ BIZNESOWYCH

Umawiamy spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Oferujemy kontakty w ramach wielu  branż i z różnych regionów Japonii.  Obsługujemy kompleksowo spotkania B2B z japońskimi przedsiębiorcami i organizacjami branżowymi. Organizujemy warunki do przeprowadzenia spotkań. W miarę potrzeb, zapewniamy tłumaczenie i catering.